اینترنت بی سیم Wi-Fi

تعرفه اینترنت بی سیم Wi-Fi

border petiak

سرویس های حجمی بیسیم Wi-Fi

سرویس های غیر حجمی خانگی بیسیم Wi-Fi

سرویس های غیر حجمی اداری بیسیم Wi-Fi

ترافیک اضافه سرویسهای بیسیم Wi-Fi

هر عدد IP ثابت

لیست قیمت Wi-Fi را در بالا ملاحضه فرمودید لطفا به توضیحات زیر توجه بفرمایید :
  • در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت شش ماهه و یکساله به ترتیب ۵% و ۱۰% تخفیف در سرویسهای فوق لحاظ گردیده است.
  • ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بهای ترافیک خارجی محاسبه می‌شود.
  • هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب نیم بهای ترافیک خارجی محاسبه می گردد.
  • در صورتی که در طول دوره حجم اضافه خریداری کرده باشید و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انقضای سرویس آن را تمدید نمایید،باقیمانده حجم اضافه آن به حجم اولیه سرویس جدید اضافه می‌گردد و فقط قابل استفاده در طول همان دوره خواهد بود.
  • سرویس های حجمی بیسیم WiFi دارای تاییدیه شماره ۵۲۴۹۳۲ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
  • حجم اضافه سرویس های WiFi دارای تاییدیه شماره ۵۲۸۳۵۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.
  • سرعت نهایی اتصال با توجه به کیفیت تجهیزات اتصالی و فاصله مکان دریافت سرویس تا دکل معین خواهد شد.
  • به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.