پشتیبانی

مشترک گرامی

پتیاک وظیفه خود می داند تا خدمات خریداری شده توسط مشتریان با بهترین کیفیت و پشتیبانی به مشترکین ارائه شود ، شما مشترک گرامی در صورت هرگونه نارضایتی و یا داشتن پیشنهاد در خصوص خدمات دریافت شده خود و یا همکاران ما می توانید از طریق  تلفن ۰۲۱۲۳۴۹ واحد امور مشترکین و یا تکمیل فرم زیربا ما ارتباط برقرار کرده تا ما در سریعترین زمان به مشکل و یا انتقاد شما رسیدگی نماییم.

تشکر از اینکه در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایید.