تعرفه اینترنت بی سیم TD LTE

TD LTE
TD1M10

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

10 GB

ترافیک بسته

یک ماهه
44،500

تومان

TD LTE
TD1M20

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

20 GB

ترافیک بسته

یک ماهه
60،000

تومان

TD LTE
TD1M35

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

35 GB

ترافیک بسته

یک ماهه
92،000

تومان

TD LTE
TD1M60

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

60 GB

ترافیک بسته

یک ماهه
145،000

تومان

TD LTE
TD1M100

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

100 GB

ترافیک بسته

یک ماهه
238،000

تومان

TD LTE
TD1M150

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

150 GB

ترافیک بسته

یک ماهه
355،000

تومان

TD LTE
TD3M45

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

45 GB

ترافیک بسته

سه ماهه
150،000

تومان

TD LTE
TD3M80

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

80 GB

ترافیک بسته

سه ماهه
210،000

تومان

TD LTE
TD3M120

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

120 GB

ترافیک بسته

سه ماهه
305،000

تومان

TD LTE
TD3M150

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

150 GB

ترافیک بسته

سه ماهه
370،000

تومان

TD LTE
TD6M140

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

140 GB

ترافیک بسته

شش ماهه
360،000

تومان

TD LTE
TD6M200

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

200 GB

ترافیک بسته

شش ماهه
505,000

تومان

TD LTE
TD6M320

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

320 GB

ترافیک بسته

شش ماهه
790,000

تومان

TD LTE
TD6M440

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

440 GB

ترافیک بسته

شش ماهه
1،070،000

تومان

TD LTE
TD12M200

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

200 GB

ترافیک بسته

یک ساله
599,000

تومان

TD LTE
TD12M400

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

400 GB

ترافیک بسته

یک ساله
980,000

تومان

TD LTE
TD12M600

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

600 GB

ترافیک بسته

یک ساله
1,440,000

تومان

TD LTE
TD12M800

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

800 GB

ترافیک بسته

یک ساله
1,890,000

تومان

TD LTE
TD12M1000

up to

40 Mbps

سرعت دانلود

1000 GB

ترافیک بسته

یک ساله
2,350,000

تومان

ترافیک اضافه

TD LTE
ترافیک اضافه
0.5 GB

ترافیک

2،250

تومان

TD LTE
ترافیک اضافه
1 GB

ترافیک

4،500

تومان

TD LTE
ترافیک اضافه
5 GB

ترافیک

17،500

تومان

TD LTE
ترافیک اضافه
10 GB

ترافیک

31،250

تومان

TD LTE
ترافیک اضافه
15 GB

ترافیک

45،000

تومان

TD LTE
ترافیک اضافه
25 GB

ترافیک

68،750

تومان

TD LTE
ترافیک اضافه
35 GB

ترافیک

91،250

تومان

  • تمامی طرح ها و خدمات از پشتیبانی ۲۴ ساعته شرکت پتیاک برخوردار هستند.
  • به قیمت های بالا ۹% مالیات بر ارزش افزوده افزوده می شود.
  • منظور از ترافیک مصرفی در یک دوره مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره می باشد.
  • در هیچ کدام از طرح ها انتقال ترافیک باقیمانده به دوره بعد امکان پذیر نمی باشد.
  • در صورت اتمام ترافیک بسته قبل از اتمام روزهای سرویس، می بایست حجم اضافه خریداری گردد.
  • سرویسها به هیچ عنوان قابلیت لغو ندارند.
  • هزینه فعالسازی (Activation) سرویس ۳۲۰۰۰۰  ریال می باشد.
  • در صورت عدم پرداخت هزینه ماهیانه تا روز پانزدهم ماه، سرویس لغو شده و هزینه فعالسازی (Activation) دریافت خواهد گردید.
  • ترافیک مصرفی از سایتهای داخلی منتخب تنها نصف حجم مصرفی برای کاربر محاسبه می گردد. همچنین ترافیک مصرفی برای استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم حجم مصرفی محاسبه می شود.