اینترنت پر سرعت بیسیم TD LTE:

عنوان

فلیپ باکس

به راحتی متن ها را در فلیپ باکس حذف و اضافه کنید.

پشتی

به راحتی متن ها را در فلیپ باکس حذف و اضافه کنید.

ادامه مطلب

تصویر #1

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

تصویر #2

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

تصویر #3

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

تصویر #4

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

تصویر #5

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

تصویر #6

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.

WiFi+

A3

up to

6 Mbps

سرعت دانلود

3 GB

ترافیک ماهیانه

یک ماهه

12,000

تومان

سه ماهه

34,000

تومان

شش ماهه

67,000

تومان

یک ساله

130,000

تومان