تعرفه اینترنت بی سیم WiFi

512KB up to 6MB

WiFi
A3
6 GB

ترافیک داخلی

3 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

12,000

تومان

سه ماهه

34,000

تومان

شش ماهه

67,000

تومان

یک ساله

130,000

تومان

WiFi
A5
10 GB

ترافیک داخلی

5 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

17,500

تومان

سه ماهه

50,000

تومان

شش ماهه

98,000

تومان

یک ساله

189,000

تومان

WiFi
A10
20 GB

ترافیک داخلی

10 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

28,500

تومان

سه ماهه

81,000

تومان

شش ماهه

159,000

تومان

یک ساله

308,000

تومان

1MB up to 8MB

WiFi
B10
20 GB

ترافیک داخلی

10 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

29,000

تومان

سه ماهه

83,000

تومان

شش ماهه

162,000

تومان

یک ساله

313,000

تومان

WiFi
B20
40 GB

ترافیک داخلی

20 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

48,000

تومان

سه ماهه

137,000

تومان

شش ماهه

268,000

تومان

یک ساله

518,000

تومان

WiFi
B30
60 GB

ترافیک داخلی

30 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

67,000

تومان

سه ماهه

191,000

تومان

شش ماهه

374,000

تومان

یک ساله

724,000

تومان

WiFi
B50
100 GB

ترافیک داخلی

50 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

97,000

تومان

سه ماهه

276,500

تومان

شش ماهه

541,000

تومان

یک ساله

1,048,000

تومان

WiFi
B70
140 GB

ترافیک داخلی

70 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

129,000

تومان

سه ماهه

368,000

تومان

شش ماهه

720,000

تومان

یک ساله

1,393,000

تومان

2MB up to 10MB

WiFi
C10
20 GB

ترافیک داخلی

10 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

30,000

تومان

سه ماهه

85,500

تومان

شش ماهه

167,000

تومان

یک ساله

324,000

تومان

WiFi
C30
60 GB

ترافیک داخلی

30 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

69,000

تومان

سه ماهه

197,000

تومان

شش ماهه

385,000

تومان

یک ساله

745,000

تومان

WiFi
C50
100 GB

ترافیک داخلی

50 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

98,500

تومان

سه ماهه

281,000

تومان

شش ماهه

550,000

تومان

یک ساله

1,064,000

تومان

WiFi
C100
200 GB

ترافیک داخلی

100 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

174,000

تومان

سه ماهه

496,000

تومان

شش ماهه

971,000

تومان

یک ساله

1,880,000

تومان

4MB up to 18MB

WiFi
D10
20 GB

ترافیک داخلی

10 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

38,000

تومان

سه ماهه

109,000

تومان

شش ماهه

212,000

تومان

یک ساله

411,000

تومان

WiFi
D20
40 GB

ترافیک داخلی

20 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

53,000

تومان

سه ماهه

151,000

تومان

شش ماهه

296,000

تومان

یک ساله

572,000

تومان

WiFi
D50
100 GB

ترافیک داخلی

50 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

105,000

تومان

سه ماهه

300,000

تومان

شش ماهه

586,000

تومان

یک ساله

1,134,000

تومان

WiFi
D80
160 GB

ترافیک داخلی

80 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

152,000

تومان

سه ماهه

433,000

تومان

شش ماهه

848,000

تومان

یک ساله

1,642,000

تومان

WiFi
D120
240 GB

ترافیک داخلی

120 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

212,000

تومان

سه ماهه

604,000

تومان

شش ماهه

1,183,000

تومان

یک ساله

2,290,000

تومان

8MB up to 40MB

WiFi
E10
20 GB

ترافیک داخلی

10 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

41,000

تومان

سه ماهه

117,000

تومان

شش ماهه

229,000

تومان

یک ساله

443,000

تومان

WiFi
E20
40 GB

ترافیک داخلی

20 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

57,000

تومان

سه ماهه

163,000

تومان

شش ماهه

318,000

تومان

یک ساله

616,000

تومان

WiFi
E50
100 GB

ترافیک داخلی

50 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

108,000

تومان

سه ماهه

308,000

تومان

شش ماهه

603,000

تومان

یک ساله

1,167,000

تومان

WiFi
E100
200 GB

ترافیک داخلی

100 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

184,000

تومان

سه ماهه

525,000

تومان

شش ماهه

1,027,000

تومان

یک ساله

1,987,000

تومان

WiFi
E150
300 GB

ترافیک داخلی

150 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

259,000

تومان

سه ماهه

738,000

تومان

شش ماهه

1,445,000

تومان

یک ساله

2,797,000

تومان

WiFi
E200
400 GB

ترافیک داخلی

200 GB

معادل ترافیک خارجی

یک ماهه

336,000

تومان

سه ماهه

958,000

تومان

شش ماهه

1,875,000

تومان

یک ساله

3,629,000

تومان

ترافیک اضافه

WiFi
ترافیک اضافه
1 GB

ترافیک

3,000

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
3 GB

ترافیک

9,000

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
5 GB

ترافیک

12,000

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
10 GB

ترافیک

22,000

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
20 GB

ترافیک

38,000

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
50 GB

ترافیک

82,500

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
100 GB

ترافیک

150,000

تومان

WiFi
ترافیک اضافه
1000 GB

ترافیک

1,400,000

تومان

  • حسب دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترافیک هرکدام از سرویس ها ۵٪ مازاد منظور میگردد.
  • هزینه نصب تجهیزات نهایی و راه اندازی سرویس سمت مشترک رایگان می باشد.
  • هزینه تجهیزات مصرفی اضافه مانند مودم، سوکت، کابل و … جداگانه محاسبه و اخذ می شود.
  • سرویس های فوق از مزیت حداکثر یک شناسه منطقی رایگان پویا بهره مند می باشد.
  • در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت ۳ماهه ، ۶ماهه و یکساله ، بسته به نوع سرویس انتخابی ۵% الی ۱۸% تخفیف در سرویس های فوق لحاظ گردیده است.
  • هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب منتخب نیم بها بوده و تنها نصف حجم مصرفی برای کاربر محاسبه می گردد. و همچنین هزینه حجم مصرفی برای استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم بها محاسبه می شود.
  • در صورتی که در طول دوره حجم اضافه خریداری کرده باشید و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از انقضای سرویس آن را تمدید نمایید، باقیمانده حجم اضافه آن به حجم اولیه سرویس جدید اضافه می‌گردد و فقط قابل استفاده در طول همان دوره خواهد بود.
  • ترافیک مصرفی از سایتهای داخلی منتخب تنها نصف حجم مصرفی برای کاربر محاسبه می گردد. همچنین ترافیک مصرفی برای استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم حجم مصرفی محاسبه می شود.
  • هزینه نصب و راه اندازی 80.000 تومان می باشد.