پتیاک در الکامپ 2014

شرکت پتیاک جهت عرضه آخرین توانمندیهای خود در نمایشگاه الکامپ 2014 شرکت نمود. پتیاک با تمرکز به معرفی خدمات اینترنت پرسرعت اشتراکی و همچنین بررسی راهکار های نوین توزیع پهنای باند در خدمت بازدید کنندگان این نمایشگاه بود.

آخرین پست ها
telecom2014iphone_and_ipad-wallpaper-1280x1024