target
  • ایجاد دسترسـی به اینترنت با سرعت های بسیـار بالا به صورتی که در شأن و منزلت کاربران باشد
  • گسترش سرویس دهی به نقاط بیشتری از کشور
  • ایجاد پایگاه داده امن برای ارائه سرویس های ابری و خدمات میزبانی