پوشش سرویس پهنای باند اختصاصی پتیاک

با توجه به اینکه این خدمت بر مبنای تعبیه لینک هوایی اختصاصی صورت می پذیرد و به دلیل گستردگی شبکه دکل های مخابراتی شرکت پتیاک، ارایه سرویس در سراسر تهران بزرگ امکانپذیر می باشد. همچنین سرویس پهنای باند اختصاصی از طریق شبکه فیبر نوری، MPLS و شبکه اینترانت در سراسر کشور پهناور ایران قابل بهره برداری است.

شرکت پتیاک سیستم با در اختیار داشتن پروانه سراسری ارائه خدمات ارتباطی ثابت به شماره ۱۱-۹۵-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی امکان ارائه سرویس در سراسر قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را دارد.