تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت

تعرفه اینترنت وایرلس پرسرعت حجمی پتیاک

سرعت ارسال و دریافت

نام سرویس

یک ماهه (ريال)
(آبونمان سرعت + حد اقل حجم)

سه ماهه (ريال)

شش ماهه (ريال)

یکساله (ريال)

UPTO 6 Mbps A3 120,0003GB 342,0009GB 670,00018GB 1,300,00036GB
UPTO 6 Mbps A5 174,0005GB 496,00015GB 970,00030GB 1,875,00060GB
UPTO 6 Mbps A10 284,00010GB 796,00030GB 1,474,00060GB 2,794,000120GB
UPTO 8 Mbps B10 285,00010GB 810,00030GB 1,590,00060GB 3,000,000120GB
UPTO 8 Mbps B20 484,00020GB 1,320,00060GB 2,490,000120GB 4,830,000240GB
UPTO 8 Mbps B30 664,00030GB 1,770,00090GB 3,390,000180GB  6,630,000360GB
UPTO 8 Mbps B50 964,00050GB 2,670,000150GB 5,190,000300GB 10,230,000600GB
UPTO 8 Mbps B70 1,290,00070GB 3,569,000210GB 6,990,000420GB 13,820,000840GB
UPTO 10 Mbps C10 300,00010GB 855,00030GB 1,660,00060GB 3,240,000120GB
UPTO 10 Mbps C30 684,00030GB  1,830,00090GB 3,510,000180GB 6,870,000360GB
UPTO 10 Mbps C50 984,00050GB 2,730,000150GB 5,310,000300GB 10,470,000600GB
UPTO 10 Mbps C100 1,734,000100GB 4,940,000300GB 9,675,000600GB 18,730,0001200GB
UPTO 18 Mbps D10 380,00010GB 1,080,00030GB 2,120,00060GB 3,990,000120GB
UPTO 18 Mbps D20 532,00020GB 1,520,00060GB 2,970,000120GB 5,750,000240GB
UPTO 18 Mbps D50 1,044,00050GB 2,900,000150GB 5,670,000300GB 11,190,000600GB
UPTO 18 Mbps D80 1,520,00080GB 4,257,000240GB 8,367,000480GB 16,580,000960GB
UPTO 18 Mbps D120 2,119,000120GB 6,055,000360GB 11,972,000720GB 22,844,0001440GB
UPTO 40 Mbps E10 410,00010GB 1,160,00030GB 2,290,00060GB 4,420,000120GB
UPTO 40 Mbps E20 570,00020GB 1,620,00060GB 3,180,000120GB 6,150,000240GB
UPTO 40 Mbps E50 1,084,00050GB 3,034,000150GB 5,914,000300GB 11,674,000600GB
UPTO 40 Mbps E100 1,834,000100GB 5,225,000300GB 10,230,000600GB 19,807,0001200GB
UPTO 40 Mbps E150 2,584,000150GB 7,365,000450GB 14,420,000900GB 27,907,0001800GB
UPTO 40 Mbps E200 3,358,000200GB 9,780,000600GB 18,750,0001200GB 36,288,0002400GB

کلیه تعرفه بر اساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

قیمت ها به ريال می باشد.

هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب نیم بها بوده و تنها نصف حجم مصرفی برای کاربر محاسبه می گردد.

در هنگام صدور فاکتور نهائی 9% مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه سرویس ها اضافه می گردد .

سرویس 512 کیلوبیت ، سرعت آزاد تا 6 مگابیت 

سرویس 1 مگابیت ، سرعت آزاد تا 8 مگابیت

سرویس 2 مگابیت ، سرعت آزاد تا 10 مگابیت

سرویس 4 مگابیت ، سرعت آزاد تا 18 مگابیت

سرویس 8 مگابیت ، سرعت آزاد تا 40 مگابیت

هزینه رانژه و تخلیه رانژه برای مشترکین اینترنت پرسرعت پتیاک رایگان می باشد.

هزینه نصب و راه اندازی سرویس و تجهیزات نهایی سمت مشترک رایگان می باشد.

هزینه تجهیزات مصرفی مانند مودم، سوکت، کابل و … جداگانه محاسبه و اخذ می شود.

ترافیک هر دوره قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است، معتبر می باشد

سرویس های فوق از مزیت حداکثر یک شناسه منطقی رایگان پویا ( dynamic ip address ) بهره مند می باشد.

در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت 3 ماهه ، 6 ماهه  و یکساله ، بسته به نوع سرویس انتخابی  5%  الی  18% تخفیف در سرویس های فوق لحاظ گردیده است .