شماره تلفن : ۲۳۴۹-۰۲۱
دارنده مجوز شماره 11-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت

تعرفه اینترنت پرسرعت حجمی پتیاک

شرکت پتیاک سیستم با استفاده از تجربه 15 ساله در زمینه ارائه سرویسهای اینترنت و شبکه و با در نظر گرفتن نیاز روز افزون به اینترنت پرسرعت اقدام به ارائه این خدمات در بسیاری از نقاط شهر تهران نموده، در حال حاضر این سرویسها به صورت بیسیم و با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا ارائه میشود .

مدت زمان سرویس
ماهانه 3 ماهه 6 ماهه یکساله
A3
میزان حجم36GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,300,000 ریال
سفارش
A5
میزان حجم60GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,890,000 ریال
سفارش
A10
میزان حجم120GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,080,000 ریال
سفارش
A3
میزان حجم3GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

120,000 ریال
سفارش
A5
میزان حجم5GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

175,000 ریال
سفارش
A10
میزان حجم10GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

285,000 ریال
سفارش
A3
میزان حجم18GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

670,000 ریال
سفارش
A5
میزان حجم30GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

980,000 ریال
سفارش
A10
میزان حجم60GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,590,000 ریال
سفارش
A3
میزان حجم9GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

340,000 ریال
سفارش
A5
میزان حجم15GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

500,000 ریال
سفارش
A10
میزان حجم30GB
6Mb حداکثر سرعت
512Kb حداقل سرعت

قیمت سرویس

810,000 ریال
سفارش
مدت زمان سرویس
ماهانه 3 ماهه 6 ماهه یکساله
B10
میزان حجم120GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,130,000 ریال
سفارش
B20
میزان حجم240GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

5,180,000 ریال
سفارش
B30
میزان حجم360GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

7,240,000 ریال
سفارش
B50
میزان حجم600GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

10,480,000 ریال
سفارش
B70
میزان حجم840GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

13,930,000 ریال
سفارش
B10
میزان حجم10GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

290,000 ریال
سفارش
B20
میزان حجم20GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

480,000 ریال
سفارش
B30
میزان حجم30GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

670,000 ریال
سفارش
B50
میزان حجم50GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

970,000 ریال
سفارش
B70
میزان حجم70GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,290,000 ریال
سفارش
B10
میزان حجم60GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,620,000 ریال
سفارش
B20
میزان حجم120GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,680,000 ریال
سفارش
B30
میزان حجم180GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,740,000 ریال
سفارش
B50
میزان حجم300GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

5,410,000 ریال
سفارش
B70
میزان حجم420GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

7,200,000 ریال
سفارش
B10
میزان حجم30GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

830,000 ریال
سفارش
B20
میزان حجم60GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,370,000 ریال
سفارش
B30
میزان حجم90GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,910,000 ریال
سفارش
B50
میزان حجم150GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,765,000 ریال
سفارش
B70
میزان حجم210GB
8Mb حداکثر سرعت
1Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,680,000 ریال
سفارش
مدت زمان سرویس
ماهانه 3 ماهه 6 ماهه یکساله
C10
میزان حجم120GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,240,000 ریال
سفارش
C30
میزان حجم360GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

7,450,000 ریال
سفارش
C50
میزان حجم600GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

10,640,000 ریال
سفارش
C100
میزان حجم1200GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

18,800,000 ریال
سفارش
C10
میزان حجم10GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

300,000 ریال
سفارش
C30
میزان حجم30GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

690,000 ریال
سفارش
C50
میزان حجم50GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

985,000 ریال
سفارش
C100
میزان حجم100GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,740,000 ریال
سفارش
C10
میزان حجم60GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,670,000 ریال
سفارش
C30
میزان حجم180GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,850,000 ریال
سفارش
C50
میزان حجم300GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

5,500,000 ریال
سفارش
C100
میزان حجم600GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

9,710,000 ریال
سفارش
C10
میزان حجم30GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

855,000 ریال
سفارش
C30
میزان حجم90GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,970,000 ریال
سفارش
C50
میزان حجم150GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,810,000 ریال
سفارش
C100
میزان حجم300GB
10Mb حداکثر سرعت
2Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

4,960,000 ریال
سفارش
مدت زمان سرویس
ماهانه 3 ماهه 6 ماهه یکساله
D10
میزان حجم120GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

4,110,000 ریال
سفارش
D20
میزان حجم240GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

5,720,000 ریال
سفارش
D50
میزان حجم600GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

11,340,000 ریال
سفارش
D80
میزان حجم960GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

16,420,000 ریال
سفارش
D120
میزان حجم1440GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

22,900,000 ریال
سفارش
D10
میزان حجم10GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

380,000 ریال
سفارش
D20
میزان حجم20GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

530,000 ریال
سفارش
D50
میزان حجم50GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,050,000 ریال
سفارش
D80
میزان حجم80GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,520,000 ریال
سفارش
D120
میزان حجم120GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,120,000 ریال
سفارش
D10
میزان حجم60GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,120,000 ریال
سفارش
D20
میزان حجم120GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,960,000 ریال
سفارش
D50
میزان حجم300GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

5,860,000 ریال
سفارش
D80
میزان حجم480GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

8,480,000 ریال
سفارش
D120
میزان حجم720GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

11,830,000 ریال
سفارش
D10
میزان حجم30GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,090,000 ریال
سفارش
D20
میزان حجم60GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,510,000 ریال
سفارش
D50
میزان حجم150GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,000,000 ریال
سفارش
D80
میزان حجم240GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

4,330,000 ریال
سفارش
D120
میزان حجم360GB
18Mb حداکثر سرعت
4Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

6,040,000 ریال
سفارش
مدت زمان سرویس
ماهانه 3 ماهه 6 ماهه یکساله
E10
میزان حجم120GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

4,430,000 ریال
سفارش
E20
میزان حجم240GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

6,160,000 ریال
سفارش
E50
میزان حجم600GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

11,670,000 ریال
سفارش
E100
میزان حجم1200GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

19,870,000 ریال
سفارش
E150
میزان حجم1800GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

27,970,000 ریال
سفارش
E200
میزان حجم2400GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

36,290,000 ریال
سفارش
E10
میزان حجم10GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

410,000 ریال
سفارش
E20
میزان حجم20GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

570,000 ریال
سفارش
E50
میزان حجم50GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,080,000 ریال
سفارش
E100
میزان حجم100GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,840,000 ریال
سفارش
E150
میزان حجم150GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,590,000 ریال
سفارش
E200
میزان حجم200GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,360,000 ریال
سفارش
E10
میزان حجم60GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

2,290,000 ریال
سفارش
E20
میزان حجم120GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,180,000 ریال
سفارش
E50
میزان حجم300GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

6,030,000 ریال
سفارش
E100
میزان حجم600GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

10,270,000 ریال
سفارش
E150
میزان حجم900GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

14,450,000 ریال
سفارش
E200
میزان حجم1200GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

18,750,000 ریال
سفارش
E10
میزان حجم30GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,170,000 ریال
سفارش
E20
میزان حجم60GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

1,630,000 ریال
سفارش
E50
میزان حجم150GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

3,080,000 ریال
سفارش
E100
میزان حجم300GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

5,250,000 ریال
سفارش
E150
میزان حجم450GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

7,380,000 ریال
سفارش
E200
میزان حجم600GB
40Mb حداکثر سرعت
8Mb حداقل سرعت

قیمت سرویس

9,580,000 ریال
سفارش

توضیحات و جزئیات بیشتر

حسب دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترافیک هرکدام از سرویس ها ۵٪ مازاد منظور میگردد.

هزینه نصب تجهیزات نهایی و راه اندازی سرویس سمت مشترک رایگان می باشد.

هزینه تجهیزات مصرفی اضافه مانند مودم، سوکت، کابل و … جداگانه محاسبه و اخذ می شود.

سرویس های فوق از مزیت حداکثر یک شناسه منطقی رایگان پویا بهره مند می باشد.

در صورت پرداخت حق اشتراک به صورت ۳ماهه ، ۶ماهه و یکساله ، بسته به نوع سرویس انتخابی ۵% الی ۱۸% تخفیف در سرویس های فوق لحاظ گردیده است.

هزینه استفاده از سایتهای داخلی منتخب منتخب نیم بها بوده و تنها نصف حجم مصرفی برای کاربر محاسبه می گردد. و همچنین هزینه حجم مصرفی برای استفاده از پیام رسانهای داخلی (بله، بیسفون، گپ، لنزور، مدیا و سروش) یک سوم بها محاسبه می شود.

CONTACT US
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
پتیاک
فرم انتقادات و پیشنهادات
شما می توانید با تکمیل فرم انتقادات و پیشنهادات ضمن معرفی خود و انتقاد و پیشنهادتان با سرعت بیشتری منتظر پیگیری موضوع خود باشید.
درخواست سرویس
فرم زیر تکمیل و ارسال کنید
پیش ثبت نام VDSL پتیاک
با پیش ثبت نام این سرویس در اولویت ارایه خدمات قرار خواهید گرفت.
بلافاصله پس از به وجود آمدن امکان ارايه خدمات VDSL برای شما، کارشناسان پتیاک با شما تماس خواهند گرفت.
پیش ثبت نام VDSL پتیاک
با پیش ثبت نام این سرویس در اولویت ارایه خدمات قرار خواهید گرفت.
بلافاصله پس از به وجود آمدن امکان ارايه خدمات VDSL برای شما، کارشناسان پتیاک با شما تماس خواهند گرفت.
به محض ایجاد ظرفیت VDSL در منطقه مخابراتی مربوطه با شما تماس گرفته خواهد شد.
ثبت موفق
با تشکر